Vědecké studie

"Informační vnímání je realita", říká prof. Enrico Pierangeli. Celé video můžete shlédnout zde:  www.youtube.com/watch?v=2yUfJiqZC9Y

Tým profesora kvantové fyziky Elia Conteho prokázal, že informační vnímání dle metody Marka Komissarova je realitou. Video z experimentu, který Elio Conte provedl můžete shlédnout zde: www.youtube.com/watch?v=jQFOziaxsd0

 

Práce s nevidomými dětmi v Rusku:

Závěrečná zpráva z experimentu rozvíjení schopnosti „Informační vidění“.

7. - 10. února 2007, St. Petersburg
Hlavní výzkumný pracovník: Mark Komissarov
Vedoucí výzkumného týmu:
Profesor Shepovalnikov A. N. – EEG
Profesor Korotkov K. G. – Gas Discharge Visualization (GDV – zhodnocení
psychofyziologických a somatických podmínek)
Profesor Zvonikov V. M. – psychofyziologie

 

Během vzdělávacího procesu byla kondice dětí měřena a kontrolována pomocí metod EEG, GDV a pozorováním
jejich chování.
Během Komissarových experimentů byla třída, kde se vyučovalo „Informační vidění“, rozdělena do dvou skupin
nevidomých a zrakově postižených dětí: věk 8 – 11 let a 16 let. Vyučování probíhalo od 15 do 17:30 hodin v běžné
místnosti, kde bylo přítomno mnoho vědců z důvodu pozorování. Vybrané děti pro experiment neměly žádné viditelné
psychologické abnormality. Všechny děti měly adekvátní reakce při běžném vyučování. Kurz začal být vyučován až
po vysvětlení, porozumění a plném souhlasu ze strany dětí.

Hlavní výsledky experimentu:
Všechny zrakově postižené děti ve věku 8 – 11 let, které prošly studiem, začaly první lekci předvedením schopnosti
rozlišit obrazy (čtení textu) a orientace v místnosti bez použití zraku (s neprůhlednou páskou přes oči). Nevidomé děti
ve věku 16 let byly schopné po první lekci rozlišit různě barevné papíry (6 barev), které jim Komissarov ukazoval
v náhodném pořadí. S pokračujícím vzdělávacím procesem se počet správných odpovědí zvýšil z 20–30% na 90-100%
u různých dětí.
Měření pomocí EEG a GDV bylo provedeno před experimentem a během experimentálního studia. Výsledky GDV
získané během studijního procesu mezi různými dětmi ukázaly výrazné zlepšení psychosomatické kondice –
z energeticky nedostatečné kondice v jedné nebo obou rukách dětí na začátku experimentu došlo po 2 až 3
vyučovaných dnech k transformaci na stabilní kondici.

Analýza a datový report budou vytvořeny po úplném dokončení studie a dodatečném vyhodnocení dětí.
Profesor Shepovalnikov A.N., MD, PhD
Profesor Korotkov K.G., PhD
Profesor Zvonikov V.M., MD, PhD
Mark Komissarov, President of the Institute of Infovision, President of Blind Care Foundation, NY, USA