Terapie osobního charakteru

Terapie osobního charekteru je léčení skrze Vyšší Já. tato metoda pomáhá vyhledávat a čistit příčiny všech problémů. Pomáhá lidem uvědomit si podstatu svého problému i skutečných lidských hodnot. Metoda se soustřeďuje na disharmonické programy, sebedestrukční programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Může pomoci vybavit si co z minulosti brnání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda léčení skrze Vyšší Já odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality což znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí.Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc na fyzickém těle jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot.

Terapie je pro klienta nenáročná a pohodlná.  Vyžaduje ale vědomou snahu řešit vlastní problémy!  To je důležitý faktor proto, aby se už problém nevracel. V průběhu terapie jsou všechny potřebné informace získávány od Vyššího Já klienta za pomocí kyvadla. Při terapii si klient často uvědomí, proč vznikly jeho problémy. Toto uvědomění vede k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu do sebe sama. Každý z nás je unikátní bytostí obdařenou svobodnou vůlí a každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Jestli přijmete svoje problémy a těžkosti a zvolíte si život ve stresu a chudobě, a nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je svobodnou vůlí na každém z nás. Máte právo si vybrat. Pokud se rozhodnete řešit problémy a přijmout za jejich řešení zodpovědnost, potom může být metoda léčení skrze Vyšší Já velice prospěšná. Odměnou za tuto snahu je pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Metoda umožňuje léčit vztahové, psychické, zdravotní problémy a umožňuje posílení organismu člověka. Odhaluje příčiny problémů a čistí je. Častou příčinou problémů ve vztazích s nejbližšími bývá karmická zátěž z minulých životů klienta nebo ze života současného. Po vyčištění zátěže už není klient negativně ovlivňován. Předpokládá se, že klient nebude pouze pasivní, ale převezme odpovědnost za řešení svých problémů. V rámci terapie pracujeme také na postupném opuštění negativních názorů, zejména ve vztazích s druhými lidmi.

Cena terapie:

Sezení 50 min.                       500,- Kč      

Na terapii se můžete objednat telefonicky na čísle 604 761 791, emailem na adrese info@moje-osobnost.cz nebo níže přes objednávkový formulář

Objednávkový formulář