I. stupeň

Učí nás novému životnímu stylu a práci na sobě samém. Je bezprostřední, kontaktní.
Na tomto semináři se stáváte kanálem Reiki, která vámi bude proudit jak k vám samotným, tak k jiným bytostem. Tuto energii budete předávat pomocí přikládání rukou. Reiki není vaše osobní energie, ale proudí přes vás k příjemci. Když ji kladením rukou předáváte, tak ji i zároveň přijímáte. Po zasvěcení jste pak chráněni před negativními energiemi příjemce a příjemce je též chráněn od vašich případných negativních energií. Tak, jak jste dnes zvyklí, že většinu činností vykonáváte rukama, tak i ta energie vámi bude takto proudit. Zároveň ale začnete nacházet spojitost mezi touto prací a vlastním myšlením, že to je ve skutečnosti myšlenka, která celý proces řídí. Že to je myšlenka, kdo řídí energii. Postupně si začnete uvědomovat omezenost pro energii, má-li být závislá jenom na vašich rukách. Pro první použití Reiki pro léčení a harmonizaci těla můžete použít návod k pokládání rukou. Léčebných poloh rukou zase můžete najít celou řadu. 

Reiki I. stupně je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, která v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících i oficiální nasazení. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů. Rozhodnutí stát se kanálem Reiki energie je silným zážitkem, který může změnit Váš život a pomůže na cestě Vašeho duchovního růstu. Energie Reiki je skutečná a Reiki praktik vnímá její fyzickou přítomnost.

Náplň kurzu:

  • Co jsou Usuiho Reiki a jejich historie
  • Očistná meditace
  • Zasvěcení do I. stupně Usuiho Reiki - otevření vnitřního kanálu léčení.Účastníci jsou zasvěceni postupně, jednotlivě
  • Praktická práce s vesmírnou energií Reiki, vzájemné ošetření účastníků - vysvětlení pozic na hlavě a na těle, harmonizace čaker a uhlazení aury
  • Předání skript a certifikátu o zasvěcení do I. stupně Usuiho Reiki

Cena kurzu: 1.200,- Kč

Kapacita účastníků kurzu je vždy omezena. Rezervace místa a bližší informace ke kurzu na tel. čísle 604 761 791, emailem na info@moje-osobnost.cz nebo níže přes rezervační formulář

Rezervační formulář