Usuiho Reiki

Reiki je jedna z nejstarších léčitelských metod známých lidstvu. Pochází z Tibetu a znovu ji v 19. století objevil japonský mnich Mikao Usui. Tradice Reiki se zmiňuje už ve spisech starých 2500 let, sepsaných ve staroindickém jazyce sanskrtu.
Jako lidé máme univerzální životní energii všude kolem sebe i v sobě. Japonské slovo
„rei-ki“ tvoří dvě slabiky: rei – kosmický, univerzální aspekt této energie, a ki – základní životní síla proudící a pulzující ve všech živých tvorech. Tato energie životní síly je nám dána od narození, neseme si sebou do života určité množství ki a využíváme ji v běžném životě. Pak si musíme vytvořit denní zásobu nové energie. Když nedokážeme po delší období nahrazovat svou potřebu energie, můžeme fyzicky nebo emociálně onemocnět.

Je to přírodní a jednoduchá léčitelská metoda, která umožňuje vstřebávat víc životní energie. Oživí vaši životní sílu a vyvažuje energii ve vašem těle. Tato přírodní léčebná energie proudí v mocné a soustředěné formě rukama dárce Reiki. Ten je používán jako kanál, jímž energie proudí. Současně je sám nabíjen a posilován. Schopnost využívat Reiki se uchovává po celý život.

Klíč k Reiki poskytují „zvláštní vyladění“, známé také jako „přenosy“ nebo „zasvěcení“.
Tato ladění odlišují Reiki od všech ostatních léčitelských metod. Ladění jsou přenosy energie, které otevírají váš vnitřní léčitelský kanál a umožňují větší proud životní energie. Při každém ladění dochází k jakémusi očištění ve fyzické, citové, duševní a duchovní rovině. Ladění ve vás uvolňují bloky a toxiny unikají. V několika krátkých minutách procesu naladění dostáváte jako příjemce Reiki dar, který navždy změní váš život ze všech pozitivních hledisek.
Prvním základním krokem k tomu, jak se stát kanálem Reiki je samoléčení. Teprve až převezmete odpovědnost za vlastní léčení, jste schopni pomáhat ostatním v jejich léčebném procesu. Samoléčení vám dodá pocit většího uvolnění, omezí stres a posílí schopnost odolávat nemocem.
Reiki pomáhá v léčení všeho druhu a ulevuje velmi rychle od bolesti a akutních symptomů. Má také pozitivní vliv na duchovní růst. Vždy působí tam, kde to příjemce potřebuje nejvíc. Posiluje a harmonizuje imunitní systém. Často uvolňuje emoční bloky a vy se dostanete do kontaktu s pocity, které jste v minulosti potlačovali. Jsou to energie, které se mění v tvůrčí síly, jakmile si je přivlastníte a věnujete jim pozornost a možnost vyjádřit se. Během aplikace Reiki je mysl i proces myšlení uvolněné. Reiki vám napomůže na vašem duchovním růstu. Lidé, kteří se otevřou Reiki, praktikují je, mohou lépe poznat sami sebe, rozšiřuje se jim vědomí, intuice, i vědomí sebe sama. Nejčastějším prožitkem, vznikajícím během aplikace Reiki, je pocit míru, uvolnění a bezpečí.
Reiki nestanovuje žádné diagnózy a má být využíváno jako doplňková léčebná metoda. V případě akutních chorob, jako jsou záněty, chřipka, nachlazení, zažívací potíže žlučníkové nebo ledvinové kameny, bolesti v zádech a hlavy, působí Reiki často velmi rychle a přímo. Uleví bolestem a zrychlí léčení. Reiki lze aplikovat přímo jako první pomoc, neboť zastavuje krvácení otevřených ran a má velmi uklidňující vliv na nervový systém, zvláště tam, kde jsou lidé v šoku po úraze.
Reiki lze kombinovat s jakoukoliv další léčbou alopatickou i homeopatickou, fyzikálními terapiemi, psychologickým poradenstvím …..
Reiki může být klíčem, který vám umožní převzít odpovědnost za vlastní vyléčení. Když poprvé používáte Reiki, otevíráte se vlastním léčitelským silám a připravujete se na smíření s nemocí či problémem a na pochopení jeho poselství.

Reiki vám rovněž pomůže získat odvahu ke změnám v životě, které byste rádi uskutečnili. Může vám pomoci lépe se poznat a více o sobě zjistit. Uspíší vaše fyzické, duševní i citové uzdravování a zrychlí váš duchovní růst.
Pokud předáváte nebo přijímáte aplikaci Reiki, dotknete se čehosi hluboko v sobě. Můžete to nazývat svou nejvnitřnější bytostí. Reiki je skutečně výrazem lásky k sobě samému i k ostatním a v souladu se srdcem navozuje uzdravení. Také vaše intuice se díky Reiki naostří. Získáte přístup k potenciálu, který dřímá uvnitř ve vás.
Reiki není pouhá práce s energií, je cestou k osobnímu růstu, je to životní styl.

Energie Reiki se v zásadě projevuje těmito účinky :
- Vede k hlubokému uvolnění
- Uvolňuje zablokovanou energii
- Odstraňuje z těla jedy
- Přivádí do těla léčivou životní sílu (vitální energii)
- Zvyšuje vibrace a tím tělu přidává životní energii
- Reiki nemůže ublížit ani vás vyčerpat – nedáváte ji ze sebe.
- Reiki funguje nezávisle na naší víře či nevíře. Reiki nelze nikdy předávkovat.

Tyto procesy působí neustále současně. Hlubokým uvolněním se odstraňují bloky na tělesné i duchovně-psychické úrovni. Uvolnění stahů obnovuje tok životodárné energie ve všech oblastech a tím umožňuje odvádění nečistot a jedovatých látek. Takto vyčištěný organismus je schopen lépe a více přijímat vitální energii, lépe ji ukládat a využívat. Čím více je této energie v těle, tím vyšší je frekvence jejích vibrací. Dochází ke sbližování s Bohem, vesmírem, přírodou – je zcela jedno, jak tuto sílu nazýváme. Přináší nám pocit jistoty a bezpečí a to opět prohlubuje uvolnění.
V dnešní době tuto metodu vyučuje několik tisíc učitelů Reiki. Stále více zájemců přichází na semináře a získává schopnost s touto energií pracovat. Tradiční Usuiho Reiki je čtyřstupňové. Já jsem třetí a čtvrtý stupeň spojila a absolvováním třetího stupně se stáváte mistr - učitel Reiki

ZASVĚCENÍ DO REIKI
Naše léčitelské kanály lze rozvibrovat tak, aby přenášely více energie. Zasvěcení do energie Reiki je provedeno mistrem - učitelem za využití symbolů a manter. Symbol představuje malebnou kresbu a název, známý jako mantra. Kresba je vizuálním zpodobněním symbolu, kdežto název nám umožní slyšet jeho zvuk a prožít jeho vibraci. V Reiki se mantra opakuje uvnitř, ne nahlas, pracuje nonverbálně na myšlenkové vlnové délce, abyste dali vzniknout vibracím.
Zvuk jako například hudba, je čistá vibrace, která cosi uvádí v pohyb. Hudba vás může ovlivňovat v různých rovinách bytosti. Vaše čakry tyto vibrace přijímají. Klasická hudba jako by chtěla, abyste pohybovali tělem. Přitahuje k sobě určité typy lidí a podporuje určitý životní styl. Jiný typ hudby, například hudba sitáru, stimulují vyšší čakry, třeba šestou.
Při procesu vyladění všech stupňů používá mistr Reiki symboly a mantry, aby vytvořil podobné, ale mnohem vyšší vibrace, než jakých je schopna hudba. Je důležité, aby si každý uvědomoval, že tyto symboly Reiki jsou důvěrné a předávají se jen studentům druhého a třetího stupně.