Intuitivní vidění pro děti do 12 let včetně

U dětí se proces výuky metodě Informačního Vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se zakrytýma očima jednoduše vidí.

K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomoci svých očí?
  - 1) pro děti výuka této metody je zábavná, líbí se jim, že mohou vidět se zavřenýma očima a vypadají jako kouzelníci. A jsou to opravdoví KOUZELNÍCI.
  - 2) tato metoda může pomoci dětem nevědomým a slabozrakým v orientaci v prostoru a ke snadnému absolvování školního programu.
  - 3) cvičení podle metody vnímání bez použití zraku rozvijí v dětech sebejistotu.
  - 4) postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím pádem se hyperaktivní děti zklidňují a naopak, dětem pasivním to přispívá k aktivitě diky jejich soustředěnosti a pozornosti při vykonávání cviků.
Postupně, po osvojení této metody a v dospělosti bude dítě vědět jak určit cíl a jak ho dosáhnout, bude vědět, co potřebuje k životu a jak to uskutečnit, bude se snadno orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné, bude rozpoznávat lež a pravdu. Toto jsou možnosti naši budoucí generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání. V tuto chvílí je jen na nás, dospělých, zda povolíme a nepotlačíme tyto možnosti ve svých dětech. A taky je jen na nás, zda jim povolíme v budoucnu žit podle svých představ a ne podle našich.

Videozáznam práci s dětmi:
www.youtube.com/watch?v=0hTnA3SMMwI


Je tato metoda pro děti bezpečná?

  Bezpečnost této metody potvrzuje dvanáctiletá Markova zkušenost s pozitivními výsledky a ohlasy. Také Mark Komissarov neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu. Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí této metodě nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působili na dětskou psychiku a mozkovou činnost.
Tady je krátký výňatek z posudku některých vědeckých ústavů, které prováděly výzkum dětí:

1. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity:

Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě „Informačního vnímání“ autorem Markem Komisarovem:
  - Po dobu vyučování EEG je normální.
  - Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikou výuky, změna v mozku odpovídá normálnímu chování procesu mozku.
  - V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze.
  Posudek podepsal vědoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.

2. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské Akademie Věd:

Posudek:
- Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textu v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měli na očích speciální, světlo nepropouštějící, pasku), informace o barvách a textu děti přesto přijímali prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů.
- Závěr, podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji.
Podepsal profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.

3. Zdravotnická škola New Yorské univerzity:
  - Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávaný informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz.
Podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon

 

Kurz Intuitivního vidění je určen pro děti od 5 do 12let včetně. Kurz je vždy pětidenní a děti se učí dvě hodiny denně formou her a zábavy. Po absolvování kurzu děti obdrží certifikát "malých kouzelníků". Děti mohou kurz absolvovat u certifikovaných lektorů nebo přímo u autora metody Marka Komissarova v termínu konání autorského semináře. Informace o konání kurzů Intuitivního vidění pro děti do 12 let najdete na těchto stránkách v sekci Kalendář akcí

Rezervace místa a bližší informace ke kurzu na tel. čísle 604 761 791, emailem na informacni.vnimani@email.cz nebo níže přes rezervační formulář

Videa s ukázkami Intuitivního vidění u dětí najdete na těchto stránkách v sekci Videa a v sekci Články si můžete přečíst o nejúspěšnějších absolventech kurzu a dalších zajímavostech týkajích se této metody

Najdete nás také na Facebooku - www.facebook.com/groups/882846165118733/1033940510009297/?notif_t=group_activity

UKÁZKA OBRÁZKŮ, KTERÉ NAMALOVALI DĚTI NA KURZU INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ SE SVĚTLONEPROPUSTNOU MASKOU NA OČÍCH:

Rezervační formulář