Informační vnímání pro dospělé

Metoda zpočívá v aktivaci Informačního centra v našem mozku pro příjem mimosmyslového vnímání informací z našeho okolí. Kurz je určen pro zájemce od 13 let věku. Metoda přímého vnímání informací z okolí pro dospělé je rozdělena do dvou stupňů:

I. stupeň (vědění):

Hlavním cílem tohoto stupně je odstranění psychologické bariéry v mozku člověka, aktivace informačního centra a probuzení lidského mozku k obdržování informací z pro něho „nového“, zdroje. Výskyt psychologické bariéry v mozku člověka je podmíněno jeho představou o cestách přijímání informaci z vnějšího světa pomoci 5-ti orgánů vnímání jako pouze od jedinných existujících. Cílem tohoto stupně je překonat tuto představu a otevřít nový kanál získávání informací z okolního světa.


Aktivace Informačního centra u dospělé osoby se skládá ze dvou úrovní.

1. Odstranění psychologické bariéry na vědomé úrovni :

a) Překonaní mystické představy "Jasnovidectví" a vědomé pochopení a osvojení návyku k obdržení informací přímo z okolního světa.
b) Seznámení s "ulehčenou hypotézou" o existenci Informačních komponentů vesmíru a o Centru, schopného přijímat informace z vnějšího světa napřímo, které míjí orgány vnímání a vyskytuje se v mozku člověka.
c) Seznámení s možnostmi, které se otevírají před člověkem při osvojování metody Informačního vnímání okolního světa.
V procesu dalšího vyučování se vysvětluje teorie Energeticko-Informační osnovy materiálního světa.


2. Odstranění psychologické bariéry na úrovni podvědomí.

a) Překonání genetické paměti v mozku o nemožnosti přijímat informace zvenčí kromě pomoci pěti orgánů vnímání.
b) Na cvičeních pro studenty jsou vytvořeny podmínky, ve kterých není možné dostávat informace z okolí obviklým způsobem a mozek je tak nucen "hledat" nový kanál pro příjem potřebných informací. Takovým kanálem se pro studenta stává Informační centrum. Mozek začíná přijímat informace zvenčí, z pro něj nového kanálu v kontrolovaném režimu vnímání. To znamená, že student pokaždé prověřuje pravdivost přijímané informace.
c) Vícenásobně opakovaný kladný výsledek posílí podvědomí o možnosti přijetí informací jiným způsobem, což nakonec vede k odstranění existující psychologické bariéry a aktivaci Informačního centra.

II. stupeň (vidění):

Pro zájemce, kteří prošli I. stupněm Přímého vnímání informací z okolí a mají aktivované Informační centrum pro mimosmyslový příjem informací. Ve II. stupni Přímého vnímání informací z okolí se naučíte "vidět" bez použití fyzických očí, tedy mimosmyslově za pomocí světlonepropustné masky, která vyřadí oči, jako smyslový orgán. Tím je mozek donucen najít alternativní způsob příjmu vizuální informace a on ho nachází. Díky tomu mohou lidé se zrakovým handicapem definitivně odložit brýle.

Autor metody původně předpokládal, že schopnost "alternativního vidění" mají pouze děti do 12 let. Poznatky metody, ale postupně odhalili, že schopnost "alternativního vidění" mohou mít také dospělí lidé u nichž bylo dříve aktivováno Informační centrum pro mimosmyslové vnímání informací z okolí.

Absolvování semináře Vám umožní:

- aktivovat vlastní vnitřní Informační centrum, které má každý z nás, i když o ěm neví a nepoužívá ho. Albert Einstein kdysi řekl, že lidstvo běžně využívá necelých 10% kapacity mozku a zbylých 90% lidé neaktivují a  nevyužívají je

- probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které jsou doposud považovány za paranormální

- přijímat informace z okolí napřímo a využívat je ve svůj prospěch v běžném životě (podnikání, partnerství, mezilidské vztahy, výchova dětí apod.)

Více informací o Metodě přímého vnímání informací z okolí se můžete dozvědět přímo od autora metody Marka Komissarova, či certifikovaných lektorů této metody na veřejných prezentacích, které jsou vždy zdarma a konají se den před zahájením kurzu. Informace o těchto prezentacích najdete na těchto stránkách v sekci Kalendář akcí

Kapacita účastníků kurzu je vždy omezena. Rezervace místa a bližší informace ke kurzu na tel. čísle 604 761 791, emailem na informacni.vnimani@email.cz nebo níže přes rezervační formulář

O kurzy Přímého vnímání informací z okolí je vždy velký zájem. Na autorské semináře často přicestují i zahraniční zájemci a to z důvodu, že se v jejich zemi tyto kurzy nekonají nebo jsou beznadějně vyprodané a proto hledají jiné schůdné varianty, jak se kurzu zúčastnit. Proto doporučujeme rezervovat si místo na seminář včas a nenechávat ji na poslední chvíli. Autorské semináře jsou vždy tlumočené profesionální tlumočnicí do českého jazyka


Rezervační formulář