Informační vnímání z okolního světa

O tom, že šestý smysl skutečně existuje, se můžete dnes, navzdory urputně jej popírajícím skeptikům, sami přesvědčit. Ovšem tradiční vědecká představa pěti smyslů (zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu) nám k objasnění tohoto dosud záhadného fenoménu, který před nejrůznějšími svědky demonstruje po celém světě stále více a více lidí, v tuto chvíli nepostačí. Jestliže však neumí naši akademici tento fenomén objasnit, ještě to neznamená, že není nikdo v Čechách šestým smyslen obdařen. Opak je pravdou. I u nás už procházejí lidé kurzem, který je naučí "vědět", tedy získávat informace napřímo, bez použití základních pěti smyslů a "vidět" se zakrytýma očima, s vyřazeným fyzickým zrakem za pomocí světlonepropustné masky.

Celý život děláme více či méně důležitá rozhodnutí. Tato rozhodnutí děláme na základě informací, které přijímá náš mozek z okolního světa. Tyto informace získáváme pomocí pěti základních smyslů zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu. Naše smyslové orgány ale mohou udělat chybu a donést našemu mozku milnou informaci (naše oči se mohou mýlit v tom, co vidí, naše uši se mohou mýlit v tom, co slyší apod.). Pokud se ale náš mozek musí rozhodnout na základě mylně podané informace, může být jeho rozhodnutí chybné, což může vést k nepříjemným životním situacím nebo dokonce s fatálními následky.

Pokud má ale člověk aktivované Informační centrum pro mimosmyslový příjem informací z okolí, dostává pomocí tohoto nového kanálu vždy 100% správné informace, neboť tyto informace přicházejí bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení a my můžeme dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého z nás.

 

Aktivace Informačního centra otevírá nové možnosti a schopnosti:

- posílí Vaše sebevědomí a sebejistotu

- budete vědět co máte dělat a jak máte postupovat v jakékoliv životní situaci

- budete přesně vědět jakou smlouvu podepsat a jakou odmítnout

- budete přesně vědět koho si vybrat za obchodního partnera a koho pro partnerský vztah

- budete mít ve svých rukách potenciál, který je možný rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti

- dá Vám možnost vědět o probíhajících událostech kdkoliv ve světě bez ohledu na vzdálenost, prostor a čas

 

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou Marka Komissarova se 17 letou praxí. Prošla několika vědeckými výzkumy a na dalších vědeckých výzkumech se v současnosti pracuje. Výsledky těchto výzkumů Vám zveřejníme, jakmile budou veřejnosti přístupné.

Oficiálními lektory této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, absolvování speciálních lektorských kurzů u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory, tak, aby byla kvalita oficiálních ( certifikovaných) lektorů této metody zajištěna. 

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních (necertifikovaných) lektorů a jejich kurzů a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.


 

Najdete nás také na FB - www.facebook.com/groups/882846165118733/1033940510009297/?notif_t=group_activity